X Powiatowy Rajd im Jana Pawła II

We wtorek 7 czerwca 2022 roku odbył się X Jubileuszowy Powiatowy Rajd im. Jana Pawła II „ Pilnujcie mi tych szlaków” zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju i UKS Arcus Krynica pod Honorowym Patronatem Marka Kwiatkowskiego Starosty Nowosądeckiego i Piotra Ryby Burmistrza Krynicy-Zdroju. . Cele rajdu od lat są jasno sprecyzowane, to upamiętnienie wizerunku Świętego Jana Pawła II patrona szkoły, promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Sądeckiej i Beskidu Sądeckiego oraz Krynicy-Zdroju. To również integracja środowiska lokalnego, współpraca ze szkołami naszego regionu oraz aktywny wypoczynek młodzieży na świeżym powietrzu. Dziękujemy szkołom i ich opiekunom: Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, Szkole Podstawowej z Polan, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Mochnaczki Wyżnej, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Powroźnika, Samorządowemu Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu, Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, Zespołowi Szkół Zawodowych w Grybowie oraz naszej partnerskiej Średniej Szkole z Lipan na Słowacji za przyjęcie naszego zaproszenia. Podczas Rajdu odbyło się wiele konkursów: wiedzy o regionie, wiedzy na temat Świętego Jana Pawła II, piosnki turystycznej, czy konkurs sprawnościowy.

Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

Wśród szkół podstawowych:

I miejsce -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku
II miejsce-Zespół Szkolno-Przedszkolny z Mochnaczki Wyżnej
III miejsce-Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu

Wśród Szkół ponadpodstawowych:

I miejsce-LO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im Jan Pawła II w Krynicy-Zdroju
II miejsce- ZSZ Grybów
III miejsce Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Orkana w Marcinkowicach

Więcej informacji https://zspkrynica.pl/pilnujcie-mi-tych-szlakow/