Poomse 1-8

Poomse- ćwiczenia formalne tradycyjnej techniki taekwondo są nieodzownym elementem procesu treningowego.
Na przełomie lat poomse ewaluuje, lecz podstawowe kroki i ruch pozostają bez zmian. Poniżej jedna i interpretacji poomse jaka można znaleźć w internecie.

Taeguk Il Jang – Pierwsze Jang symbolizuje niebo i światło.  Z Nieba  pochodzą deszcze i światło słoneczne, które sprawiają, że wszystko rośnie i dojrzewa. Niebo symbolizuje akt stworzenia, początek wszelkiego bytu.
Ruchy w pierwszym Taeguk są podstawowymi technikami taekwondo, z których powstają podstawowe kombinacje. Są  one tak pracowane, aby początkujący mogli je zrozumieć i opanować.
Taeguk I  Jang -Diagram drugiego jang symbolizuje radość.  Człowiek o pogodnym i radosnym  nastroju posiada siłę wewnętrzną, dzięki której jest zrównoważony i radosny. Zgodnie z tą symboliką ruchy drugiego Taeguk są silne i spokojne.
Taeguk Sam Jang-Symbolem trzeciego Jang jest ogień. Ogień daje człowiekowi ciepło i światło, zachwyca go dodaje mu nadziei i ufności. Ale jednocześnie ogień budzi strach i przerażenie.  Zgodnie  z tym symbolem ruchy trzeciego Taeguk  charakteryzują się dużym urozmaiceniem.
Taeguk Sa Jang Symbolem czwartego Jang jest piorun – znak siły i władzy. Zgodnie z tym symbolem ruchy czwartego Taeguk poprzez szybkość, siłę i celowość wyrażają spokój i odwagę w obliczu niebezpieczeństwa.
Taeguk O Jang– Piąte Jang symbolizuje wiatr. Pomimo sztormów i wichur, wiatr ma pozytywne znaczenie – rozsiewa nasiona i rozpędza  ciemne chmury. Symbolizuje więc zarówno siłę niszczenia jak i siłę tworzenia.
Ruchy piątego Taeguk są częściowo spokojne a częściowo silne i gwałtowne.
Taeguk Yuk Jang– Symbolem szóstego Jang jest woda. Tak jak woda spływa zawsze z góry na dół, tak i ruchy tego poomse płynnie przechodzą w siebie nawzajem. Woda jest również przykładem tego, że można przezwyciężyć wszelkie trudności, jeśli z wiarą we własne siły dąży się naprzód tak jak woda, która kropla po kropli drąży skałę. Ruchy szóstego Taeguk przypominają wodę – płynnie przechodzą jeden w drugi. Poszczególne sekwencje ruchów oddzielone są kopnięciami.
Taeguk Chil Jang– Siódme Jang symbolizuje górę, która jest mocna i niewzruszona. Zatrzymuje ona człowieka, jeśli stoi na jego drodze.  Człowiek porusza się do przodu, kiedy musi zatrzymuje się jeśli jest mu to przykazane.  Zatrzymywanie się i dążenie naprzód – i jedno i drugie jest w swoim czasie potrzebne, jeśli się chce coś osiągnąć. Ruchy siódmego Taeguk są podobne i charakteryzują się dążeniem naprzód oraz zatrzymaniem akcji i zmianą kierunku ruchu.
Taeguk Pal Jang-Ósmy i ostatni symbol przedstawia ziemię, która jest źródłem wszelkiego życia. Wszystko bierze początek w ziemi, z niej wyrasta oraz czerpie pożywienie i energię.  Ósme Taeguk jest ostatnim ćwiczeniem formalnym na drodze do egzaminu na stopień mistrzowski. W tym poomse powtarza się podstawowe ruchy, a poznane dotychczas techniki są poddane ostatniemu szlifowi.
/Źródło: „Taekwondo” D.Nowicki, KMLee 1988/

https://www.youtube.com/watch?v=EsHoF3xKpBs

Poomse Mistrzowskie

  • Koryo – Korea
  • Kumgang – Diament
  • Taebek – Góra (symbol kraju)
  • Pyongwon – Równina
  • Sipjin – Dziesięć
  • Jitae – Ziemia
  • Chonkwon – Niebo
  • Hansu – Woda
  • Ilyo – Jedność
https://www.youtube.com/watch?v=NH2wQsAUVwY