Kadra wojewódzka

Kadra Wojewódzka 2019

Limity miejsc będą znane na początku stycznia 2019r.

Kryteria kwalifikacji zawodników do Kadry Wojewódzkiej Województwa Małopolskiego w sporcie taekwondo olimpijskie w  2019 roku zatwierdzone przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

 Zawodnicy objęci programem szkolenia w Kadrze Wojewódzkiej muszą bezwzględnie posiadać (Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 8 – Poz. 20):

1) numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 i 2286 oraz z 2018 r. poz. 138),

2) licencję właściwego PZS lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany PZS,

3) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

 1. Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu przez trenerów koordynatorów na podstawie:

 

1) w kategorii wiekowej młodzika:

 1. a) miejsce w rankingu Polskiego Związku Taekwondo w Pucharze Polski kategorii młodzika
 2. b) wyniku Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
 3. c) aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej,
 4. d) posiadany stopień wyszkolenia technicznego (Kup)
 5. e) opinii trenera klubowego i koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników;

 

2) w kategorii wiekowej juniora młodszego:

 1. a) wyników sportowych (co najmniej uczestnik zawodów rozgrywanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego lub zawodów cyklu Pucharu Polski),
 2. b) miejsce w rankingu Polskiego Związku Taekwondo – Pucharu Polski w kategorii juniora młodszego aktualnej kategorii wagowej zawodnika
 3. c) Posiadany stopień wyszkolenia technicznego (Kup, Dan)
 4. d) aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej,
 5. e) opinii trenera klubowego i koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników;

 

3) w kategorii wiekowej juniora:

Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 10 – Poz. 20

 1. a) wyników sportowych (co najmniej uczestnik: Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski Juniorów, lub na podstawie wyniku z Turnieju Nadziei Olimpijskich, innych zawodów międzynarodowych),
 2. b) miejsce w rankingu Polskiego Związku Taekwondo w kategorii juniora w aktualnej kategorii wagowej zawodnika
 3. c) aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej,
 4. d) posiadany stopień wyszkolenia technicznego (Kup, Dan)
 5. e) opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników;

 

4) w kategorii wiekowej młodzieżowca:

 1. a) wyników sportowych (co najmniej start w Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Młodzieżowców lub w innych zawodach międzynarodowych),
 2. b) miejsce w rankingu Polskiego Związku Taekwondo w kategorii młodzieżowca w aktualnej kategorii wagowej zawodnika

c)aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej,

 1. d) posiadany stopień wyszkolenia technicznego (Kup, Dan)
 2. e) opinii trenera klubowego, koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników.

 

Kadra Wojewódzka
W 2018 roku w Kadrach Wojewódzkich szkolonych będzie: 14 młodzików, 6 kadetów, 6 juniorów oraz 4 młodzieżowców – razem 30 zawodników
Terminy akcji szkoleniowych:

od 25.06.2018 do 30.06.2018  Krynica-Zdrój
od 22.07.2018 do 05.08.2018 Puck – taekwondo Camp PZTO
od 22.08.2018 do 24.08.2018 Krynica-Zdrój

 

Trenerzy Kadry Wojewódzkiej

Jarząb Dorota- młodzik
Kiczka Kamil  -młodzik, kadet, junior
Tdojan Dawid  młodzik, kadet
Jarząb Jarosław – Trener Koordynator (tel. 608 300 064)
Karpierz Zbigniew – junior młodzieżowiec
Michalak Hubert  młodzik, kadet
Kornaś Krystian – młodzik, kadet