Kadra wojewódzka

Kadra Wojewódzka jest powoływana od stycznia do grudnia każdego roku w kategoriach Młodzik, Junior Młodszy i Junior. Limity miejsc na województwo ustala Małopolski Związek Stowarzyszeń w oparciu o wyniki sportowe dyscypliny z ubiegłego roku. Trenerzy Kadry w oparciu o limity miejsc planują szkolenie. Są to zazwyczaj konsultacje i wakacyjne obozy sportowe. Warunkiem powołania zawodnika do kadry są:

1.Aktualne Badania Lekarskie wykonane w przychodni Medycyny Sportu!!!
2.Aktualna Licencja PZTO
3.Zgoda rodziców opiekunów prawnych na uczestnictwo we wszystkich akcjach szkoleniowych Kadry oraz udostępnienie danych osobowych
4.Uiszczenie opłat i dopłat do organizowanych akcji szkoleniowych
5. Poziom sportowy zawodnika (staż, dorobek medalowy, klasa sportowa itp)