Historia

Po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych do Polski Pana Aleksandra Klimkowskiego grupa zafascynowanych młodych ludzi zaczęła trenować pod jego okiem Taekwondo. Pierwsze zajęcia odbywały się w Szkole Nr 1 w Krynicy (Dawnym Gimnazjum).  Ta pierwsza sekcja należała do LZS. Jego uczniowie Jerzy Lelito, Dariusz Gurgul, Janusz Hajduga zarażeni przez swojego trenera tą wspaniałą wtedy sztuką walki po zaprzestaniu działalności sekcji LZS-u zaczęli samodzielnie szkolić się w najsilniejszym jak w tedy ośrodku TKD w Polsce w AZS-ie Lublin.  Tam zdawali egzaminy pod okiem Pana Andrzeja Puchniarskiego długoletniego Prezesa Komisji Stylowej TKD przy Polskim Związku Karate, a następnie

W 1985r w październiku w szkole Nr 3 (obecnie nr 1) w Krynicy trzej młodzi ludzie zaczęli prowadzić zajęcia taekwondo. Na pierwsze spotkanie przyszło ponad 120 osób w różnym wieku. Sekcja ta zaczęła działać pod okiem LOK. Dopiero w 1989 roku doszło do zawiązania Klubu Sportowego Astra. Jego pierwszym Prezesem został Jerzy Lelito. W tym też roku klub zaczął odnosić pierwsze sukcesy. Coraz częściej zawodnicy wyjeżdżali na zawody i raz za razem przywozili coraz większe trofea. Szkolenie trenera Lelity nadal wspierali prekursorzy taekwondo z Lublina A.Puchniarski i M.Budzyński.

Jerzy Lelito  wychował pierwszego Mistrza Polski – Jana Biernata (1990r), Następnie w 1991r. Mistrzostwo Polski dla Astry wywalczył Jarosław Jarząb. W tych latach powstała sekcja w Muszynie, oraz Klub otrzymał w dzierżawę budynek (dawną Harcówkę) przy ul. Źródlanej. (Obecnie znajduje się tam siłownia.) W 1990r koledzy trenera Lelity, Hajduga i Gurgul zaczęli rozwijać swoje zainteresowania nowym wchodzącym dopiero na polską sportową estradę sportem jakim  był Kick-boxing. W szybkim czasie otrzymali uprawnienia instruktorskie i stopnie mistrzowskie. Zawodnicy taekwondo niejednokrotnie startowali w zawodach Kick-boxingi i niejednokrotnie odnosili sukcesy.

W okresie 199301995 nastąpił zastój w obydwu dyscyplinach, Pan Jerzy Lelito zrezygnował z funkcji trenera. W okresie tym zajęcia prowadzone przez trenera Janusza Hajdugę.

W 1995r po ukończeniu studiów na Krakowskim AWF-ie Jarka Jarząba  Klub ponownie zaczął stawać na nogi. Trzy lata wytężonej pracy ponownie przyniosły tytuł Mistrzowski. Tym razem dla Beaty Ziębowicz. Następnie  tytuły mistrzowskie zdobyły Karolina Sudo i Iwona Kosiorek  Zawodnicy startują w licznych zawodach w kraju i zagranicą. Równolegle z Taekwondo w Klubie działała sekcja Kick-boxingu prowadzona przez Pana Hajdugę.

Z rokiem 2001 Po rozmowach  Bartłomieja Cabali (wielokrotnego medalisty zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych w taekwondo) i Jarosława Jarząba trenera ASTRY zrodził się pomysł stworzenia jednosekcyjnego Klubu Sportowego. Nazwę Arcus dla nowopowstającego klubu wzięto z nazwy Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, której Dyrektorem jest B.Cabala.
Arcus został zarejestrowany 19.10.2001r w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu pod Nr 33/2001.