Zarząd

Prezydium Zarządu
Prezes UKS Arcus Krynica- mgr Jarosław Jarząb
v-ce Prezez – mgr Bartłomiej Cabala
Księgowy – Marek Domagała
Członek Zarządu- Arkadiusz Cycoń
Członek Zarządu -Dorota Jarząb

Komisja Rewizyjna
Hubert Michalak, Łukasz Obiorek, Natalia Kiczka