Egzaminy i stopnie

Egzaminy na stopnie uczniowskie odbywają się nie częściej niż raz na trzy miesiące i przeprowadzane są przez Licencjonowanych Egzaminatorów Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Do egzaminu przystępuje się w białym stroju, należy przynieść na egzamin legitymacje członkowską klubu i nr ostatniego certyfikatu.  Do udziału w zawodach dzieci i młodzików wymagany jest stopień minimum 8 kup. Do udziału w zawodach Juniora młodszego i starszych minimum to 6 kup

Opłaty egzaminacyjne za stopnie uczniowskie na sezon 2023 :
stopnie 10-9-8 kup – 90zł
stopnie 7-6-5-4 kup -110zł
stopnie 3-2-1 kup -120zł

Wymagania Egzaminacyjne
wszystkie poomse (układy formalne) można znaleźć na stronie
https://www.youtube.com/channel/UCaQb3jutLu15oSfhPh8FACQ

10 kup – biały pas
Teoria: Etykieta Dojang (5 pkt. Wypowiadanych podczas ślubowania)
Co oznacza słowo tae-kwon-do?
SOGI (Pozycje) : Chariot sogi, Junbi sogi, Juchum sogi. Ap sogi, Ap gubi sogi,
MAKI (bloki): Are makki’ Montog an makki Pakkat makki Olgul makki. Bloki wykonywane w miejscu
JIRUGI: Montong jirugi; Dubon jirugi; Sambon jirugi, Bandae jiurugi Paro jiurugi. Techniki  wykonywane  w miejscu
CHAGI(kopnięcia): Ap cha olligi Dollyo cha olligi Dollio chagi  An hurio chagi, Pakkat hurio chagi, Ap hagi.
Pompki -5, brzuszki 10.

9 kup – biały pas z żółtym pagonem
Teoria: Etykieta Dojang (5 pkt. Wypowiadanych podczas ślubowania)
Co oznacza słowo tae-kwon-do?
POOMSE  1- Taeguk il jang (https://www.youtube.com/watch?v=WhkjRruCBTo)  – tylko znajomość ruchów.
SOGI (Pozycje) : Chariot sogi, Junbi sogi, Juchum sogi. Ap sogi, Ap gubi sogi,
MAKI (bloki): Are makki’ Montog an makki Pakkat makki Olgul makki. Bloki wykonywane w ruch
JIRUGI: Montong jirugi; Dubon jirugi; Sambon jirugi, Bandae jiurugi Paro jiurugi. Techniki  wykonywane  w ruchu
CHAGI(kopnięcia): Ap cha olligi Dollyo cha olligi Dollio chagi Yop cha olligi Yop chagi (montog, are) An hurio chagi, Pakkat hurio chagi, Ap hagi. CHIKI: Murup chiki Sonnal an chiki Sonnal pakkat chiki
Pompki -10, brzuszki 20 oraz inne ćwiczenia sprawnościowe: przewrót w przód i w tył.

8 kup – żółty pas  
Teoria: Etykieta Dojang.Co to jest taekwondo, liczenie po Koreańsku do 10-ciu Wiązanie pasa,
POOMSE: Taeguk -1 IL jang (znajomość ruchów 2 -I jang /https://www.youtube.com/watch?v=tGlrUplKHh8&list=PLSFr5pEwo7gSwvfg4bjxoF3liyfJkCLAj&index=2/ )
SOGI (Pozycje): Chariot sogi, Junbi sogi, Juchum sogi, Ap sogi, Ap gubi sogi,
MAKI (bloki): Are makki’ Montog an makki Pakkat makki, Olgul makki. Bloki wykonywane w ruchu
JIRUGI: Montong jirugi; Dubon jirugi; Sambon jirugi, Bandae jiurugi Paro jiurugi. Wykonywane w ruchu
CHAGI: (kopnięcia): Ap cha olligi, Dollyo cha olligi, Dollio chagi, Yop cha olligi, Yop chagi (montog, are), An hurio chagi, Pakkat hurio chagi, Ap Hagi. CHIKI: Murup chiki, Sonnal an chiki, Sonnal pakkat chiki.
HABON KYORUGI: walka sterowana na 1 krok 2  ręczne i 2 nożne lub łączone 4 akcje
BALJITKI (Poruszanie się): zmiana, doskok i odskok.
Pompki -15, brzuszki -40, inne ćwiczenia sprawnościowe: pady i przewroty, przerzut bokiem (gwiazda)

7 kup – żółty pas z zielonym pagonem
Teoria: to co na 9-8kup oraz nazewnictwo pozycji i technik ręcznych z wykonywanych poomse 1-2.
POOMSE:  Taeguk 2 I jang (znajomość ruchów 3 Taeguk Sam jang)
HABON KYORUGI walka sterowana na 1 krok ,3 ręczne i 3 nożne lub łączone 6 akcje
SOGI (Pozycje): Dwid gubi sogi, Zakres sogi z poprzednich kup z obrotami.
CHIKI (uderzenia) :Dung jumok chiki, Palkup chiki
CHAGI(kopnięcia): Dwid chagi, Dwi yop chagi Naeryo chagi, Ap miro chagi; Yop miro chagi, Twio ap chagi, Twio yop chagi, Nare chagi 10x. MAKI (bloki) Sonnal montog makki , Han sonal montog pakkat makki, Bloki otwartą ręką Kombinacje technik ręcznych i nożnych
BALJITKI (Poruszanie się): zmiana, doskok i odskok, krok w przód i w tył, obrót przez plecy w przód. Pompki 20, brzuszki 60 oraz inne ćwiczenia sprawnościowe: stanie na rękach przy drabince, mostek.

6 kup – zielony pas  
Teoria: to co na 9-7kup, nazewnictwo pozycji i technik ręcznych z wykonywanych poomse 1-3.
POOMSE Taeguk 3 Sam jang (znajomość ruchów 4  Sa jang)
HABON KYORUGI walka sterowana na 1 krok, 4 ręczne i 4 nożne lub łączone 8 akcje
CHAGI (kopnięcia): Pakkat dollio chagi, Dwi hurio chagi, Twio dollyo chagi.
SOGI (Pozycje): Dwit gubi sogi w ruchu
CHIKI Palkup chiki różne odmiany(did, dollio, yop…)
BALJITKI Poruszanie się w walce-Kroki, zmiany odskoki doskoki itp.
KYORUGI: Wolna walka 3 min w sprzęcie – kombinacje technik ręcznych i nożnych w walce.
HOSINSUL (samoobrona) :4 akcje uwalnianie z trzymania za ubranie lub ciało. Rozbicia desek o wymiarach 25×25 grubość 2-2,5cm Ręką i Nogą dowolną techniką
Pompki 25, brzuszki 80 oraz inne ćwiczenia sprawnościowe: stanie na głowie

5 kup – zielony pas z niebieskim pagonem
Teoria: to co na 9-6kup, nazewnictwo pozycji i technik ręcznych z wykonywanych poomse 1-4 oraz interpretacja technik
POOMSE Taeguk 4 Sa jang, znajomość ruchów 5 o jang
HABON KYORUGI 5 ręczne i 5 nożne lub łączone 10 akcje
CHAGI(kopnięcia):Dwi dollio chagi, Twio naeyro chagi Twio dwi yop chagi, Twio an hurio chagi Twio dwi dorra dollio chagi
BALJITKI Poruszanie się w walce sportowej. Kroki, zmiany odskoki doskoki itp.
CHIKI (uderzenia)  Me jumok chiki, Dung sonal chiki Batang son chiki
KYORUGI Wolna walka 3×2 min w sprzęcie
KYOKPA Deska o wymiarach 25×25 o grubości 2,5cm. (Zdający ma obowiązek zaopatrzyć się w deski we własnym zakresie)
Technika ręczna i nożna, HOSINSUL: 6 akcji
Pompki 30, brzuszki 100 oraz inne ćwiczenia sprawnościowe i siłowe: Przewrót w przód z naskoku przez przeszkodę, wychwyt z karku-„spręzynka”

4 kup – niebieski pas  
Teoria: Wykonywanie poomse z nazewnictwem. Słownictwo stosowane w treningu, . Prowadzenie rozgrzewki. Przepisy walki sportowej techniki dozwolone, zaliczanie pkt., kary i akcje niedozwolone. Historia taekwondo w Polsce i na świecie. Taekwondo na Igrzyskach Olimpijskich. Polacy na Igrzyskach Olimpijskich. Struktura i historia Polskiego Związku Taekwondo. Interpretacja technik  wykonywanych w poomse, symbolika  poomse, poomse  z nazewnictwem,
POOMSE: Taeguk 5 O Jang, znajomość ruchów 6 Juk jang
HABON KYORUGI 7ręcznych i 7 nożnych lub łączone 14 akcje
CHAGI (kopnięcia): Bituro chagi Twio dwi hurio chagi Twio an hurio chagi, wielokrotne kopnięcia jedna noga
CHIKI (uderzenia) Jebi pum sonnal Pionsonkut sewo jiurugi, Kaljiebi chigi
SOGI: Kkaoa sogi /ap,dwit/
HOSINSUL: 8 akcji
KYORUGI: Wolna walka 3×2 w sprzęcie, walka z dwoma przeciwnikami. Ataki złożone z technik wybranych przez egzaminatora-kombinacje. KYOKPA 1x technika obrotowa, 1x technika w wyskoku, 1x technika ręczna. wybrane przez egzaminatora
BALJITKI Poruszanie się w walce sportowej. Kroki, zmiany odskoki doskoki itp. Pompki 35, brzuszki 100 oraz inne ćwiczenia sprawnościowe i siłowe: ćwiczenia akrobatyczne, salto w przód lub przerzut w przód.

3 kup – niebieski pas z czerwonym pagonem 
Teoria: To co na 8-4 kup, nazewnictwo wykonywanych technik. Wykonywanie poomse z nazewnictwem.
POOMSE: Taeguk 6 Juk jang, znajomość ruchów 7Chil jang
HABON KYORUGI 9 ręcznych i 9 nożnych lub łączone 18 akcje
CHAGI Twio ap dorra yop chagi /360/ Twio dorra dollio chagi
HOSINSUL  Uwolnienie z chwytu zadanego przez egzaminatora  do 12 akcji
KYORUGI Wolna walka 3×2 w sprzęcie
SOGI: Bom sogi, Hakdari sogi
KYOKPA 1x technika ręczna 1x technika obrotowa nożna w wyskoku 1x technika nożna w wyskoku1x technika nożna z ziemi wybrane przez egzaminatora
BALJITKI Ataki złożone z technik wybranych przez egzaminatora-kombinacje. Poruszanie się w walce sportowej. Kroki, zmiany odskoki doskoki itp.
Pompki 40, oraz inne ćwiczenia sprawnościowe i siłowe: akrobatyczne ćwiczenia na materacach, wielokrotne kopnięcia technik na wysokość głowy.

2 kup – czerwony pas   
Teoria: To co na 8-3 kup, nazewnictwo wykonywanych technik. Wykonywanie poomse z nazewnictwem, terminologia stosowana w treningu, prowadzenie zajęć treningowych
POOMSE 7Chil jang  , znajomość ruchów 8 Pal jang
HABON KYORUGI: 10 ręcznych i 10 nożnych lub łączone 20 akcje
HAGI (kopnięcia): Twio ap dorra dwi dollio chagi, wielokrotne kopnięcia jedna noga na wysokość głowy
HOSINSUL: Uwolnienie z chwytu zadanego przez egzaminatora16 akcji
KYORUGI: Wolna walka 3×2 w sprzęcie, walka z dwoma przeciwnikami
KYOKPA 1x technika ręczna,3x technika nożne wybrane przez egzaminatora.
Pompki 45 oraz inne ćwiczenia akrobatyczne i gibkościowe

1 kup – czerwony pas z czarnym pagonem
Teoria: To co na 8-2 kup, znajomość wszystkich pozycji oraz technik z poomse 1-8, interpretacja technik. Symbolika i nazewnictwo poomse.
POOMSE Taeguk 8 Pal Jang, znajomość ruchów Koryo
HABON KYORUGI 12 ręcznych i 12 nożnych lub łączone 24 akcje
CHAGI (kopnięcia):  Kombinacje technik zadanych przez egzaminatora Pokaz kombinacji przez ćwiczącego
HOSINSUL Uwolnienie z chwytu zadanego przez egzaminatora do 20akcji.
KYORUGI  Wolna walka 3×2 w sprzęcie
KYOKPA 2x techniki ręczna /np.pion son kut/ 2x techniki nożne wybrane przez egzaminatora. Ataki złożone z technik wybranych przez egzaminatora-kombinacje.
Pytania części teoretycznej dotyczą następujących zagadnień :Wykonywanie poomse z nazewnictwem. Słownictwo stosowane w treningu, . Prowadzenie rozgrzewki. Przepisy walki sportowej techniki dozwolone, zaliczanie pkt., kary i akcje niedozwolone. Historia taekwondo w Polsce i na świecie. Taekwondo na Igrzyskach Olimpijskich. Polacy na Igrzyskach Olimpijskich. Struktura i historia Polskiego Związku Taekwondo. Interpretacja technik  wykonywanych w poomse, symbolika  poomse, poomse  z nazewnictwem

Egzaminy na stopnie 1-3 dan przeprowadza komisja Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
Propozycje zagadnień egzaminacyjnych na stopnie mistrzowskie.

1 dan/1 poom

Staż min. 6 m-cy od 1 kup
Nazewnictwo i prezentacja podstawowych technik:
tradycyjnych: pozycje ciała, techniki ręczne (bloki i uderzenia), techniki uderzeń nogami oraz nazewnictwo występujące w poomse uczniowskich taeguk 1-7 oraz poomse obowiązkowym na 1 dan/poom – taeguk 8
sportowych: techniki nożne oraz poruszanie się w walce (tzw. krok w walce)
Poomse: taeguk 1-7: wykonanie jednego lub dwóch poomse dowolnie wybranych przez komisję egzaminacyjną oraz obowiązkowo taeguk 8.
Kyorugi (walka sportowa, w ochraniaczach):1 runda 2 min bez liczenia punktów, bez pełnej siły z wykorzystaniem pełnego przeglądu technik walki w ataku i obronie, 1 runda 2 min w pełnym kontakcie (obowiązuje od 14 roku życia, nie dotyczy członków KN1 oraz finalistów MP2 w danym roku lub poprzednim, Hanbon, Sam Bon kyorugi – egzaminowany wykonuje do 6-12 kombinacji dowolnie wybranych, np. w systemie technik ręcznych i nożnych oddzielnie lub w kombinacjach).  Kyokpa (rozbicia desek o wymiarach 30x30x1,5 cm) zdający prezentuje wybraną przez siebie jedną technikę ręczną, jedną nożną oraz jedną technikę wybraną przez komisję egzaminacyjną (obowiązuje od 14 roku życia).  Hosinsul (techniki samoobrony): egzaminowany prezentuje do 8 kombinacji technik obrony na różnorodne ataki.  Część teoretyczna – podstawowe wiadomości na temat: zakres materiału na stopień 9-1 kup taekwondo tradycyjnego (korzenie taekwondo, podstawowe informacje o rozwoju od sztuki walki do sportu)
taekwondo sportowego (jako sportu o zasięgu światowym i olimpijskim, znajomość podstawowych przepisów walki WTF: działania zabronione i akcje punktowane) etykiety dojang (zachowanie się w trakcie treningu i zawodów sportowych)

2 dan/2 poom

Staż min. 1 rok w stopniu 1 dan/poom (zgodnie z wymogami Kukkiwon) o Nazewnictwo i prezentacja podstawowych technik: tradycyjnych: pozycje ciała, techniki ręczne (bloki i uderzenia), techniki uderzeń nogami oraz nazewnictwo występujące w poomse uczniowskich taeguk 1-8 oraz poomse obowiązkowym na 2 dan/poom – Koryo sportowych: techniki nożne oraz poruszanie się w walce (tzw. krok w walce) o Poomse: – taeguk 1-8: wykonanie jednego lub dwóch poomse dowolnie wybranych przez komisję egzaminacyjną oraz obowiązkowo poomse Koryo.  Kyorugi (walka sportowa, w ochraniaczach): 1 runda 2 min bez liczenia punktów, bez pełnej siły z wykorzystaniem pełnego przeglądu technik walki w ataku i obronie,1 runda 2 min w pełnym kontakcie (obowiązuje od 14 roku życia, nie dotyczy członków KN oraz finalistów MP w danym roku lub poprzednim, Hanbon, Sam Bon kyorugi – egzaminowany wykonuje do 10 kombinacji dowolnie wybranych, np. w systemie technik ręcznych i nożnych oddzielnie lub w kombinacjach) oraz 6 kombinacji z technikami zadanymi przez komisję egzaminacyjną.
Kyokpa (rozbicia desek o wymiarach 30x30x1,5 cm) zdający prezentuje wybraną przez siebie 2 techniki ręczne, dwie nożne (w tym jedną z wyskoku oraz jedną po obrocie) oraz 2 techniki wskazane przez komisję egzaminacyjną (obowiązuje od 14 roku życia). 1 KN – kadry narodowej 2 MP – Mistrzostw Polski  Hosinsul (techniki samoobrony): egzaminowany prezentuje do 10 kombinacji technik obrony na różnorodne ataki, przy czym połowa musi być z zastosowana przy atakach nożnych, a druga przy atakach ręcznych. Część teoretyczna: zakres materiału na stopień 9-1 kup i 1 dan/poom pełna znajomość przepisów walki sportowej (w tym gesty sędziowskie) oraz podstawowa znajomość przepisów rozgrywania zawodów poomse.

3 dan/3 poom              

Staż min. 2 lata w stopniu 2 dan/poom (zgodnie z wymogami Kukkiwon). Nazewnictwo i prezentacja zaawansowanych technik: tradycyjnych: pozycje ciała, techniki ręczne (bloki i uderzenia), techniki uderzeń nogami oraz nazewnictwo występujące w poomse uczniowskich taeguk 1-8, Koryo oraz poomse obowiązkowym na 3 dan/poom – Keumkang sportowych: techniki nożne oraz poruszanie się w walce (tzw. krok w walce)
Poomse: taeguk 1-8, Koryo: wykonanie jednego lub dwóch poomse dowolnie wybranych przez komisję egzaminacyjną oraz obowiązkowo poomse Keumkang. Kyorugi (walka sportowa, w ochraniaczach): 1 runda 2 min bez liczenia punktów, bez pełnej siły z wykorzystaniem pełnego przeglądu technik walki w ataku i obronie, 1 runda 2 min w pełnym kontakcie (obowiązuje od 14 roku życia, nie dotyczy członków KN oraz finalistów MP w danym roku lub poprzednim. Hanbon, Sam Bon kyorugi – egzaminowany wykonuje do 10 kombinacji dowolnie wybranych, np. w systemie technik ręcznych i nożnych oddzielnie lub w kombinacjach) oraz 6 kombinacji z technikami zadanymi przez komisję egzaminacyjną. Kyokpa (rozbicia desek o wymiarach 30x30x1,5 cm) zdający prezentuje wybrane przez siebie trzy techniki ręczne, trzy nożne (w tym dwie z jednocześnie z wyskoku i po obrocie) oraz 2 technik wskazanych przez komisję egzaminacyjną (obowiązuje od 14 roku życia). Hosinsul (techniki samoobrony): egzaminowany prezentuje do 15 kombinacji technik obrony na różnorodne ataki (w tym obrona przed napastnikiem uzbrojonym: nóż, pałka, pistolet), przy czym połowa musi być z zastosowana przy atakach nożnych, a druga przy atakach ręcznych; min 5 technik winna być wykonana w czasie ataku grupy osób (min.3).
Część teoretyczna:
zakres materiału na stopień 9-1 kup i 1- 2 dan/poom pełna znajomość przepisów rozgrywania zawodów taekwondo w konkurencji walki sportowej oraz konkurencji poomse,znajomość przepisów regulujących uprawianie Taekwondo Polsce; regulamin sportowy PZTO WTF.