Opłaty

Zarząd podjął uchwałę 70/8/2020 o wysokościach składki członkowskiej na rok 2021. Składki można opłacać miesięcznie, półrocznie lub rocznie. W okresie wakacyjnym składka członkowska nie jest pobierana.
Miesięczna składka członkowska-  100zł.
Dla rodzeństw stosuje się obniżoną składkę członkowską w wysokości 160zł (po 80zł za członka klubu).
Składka roczna dla 1 zawodnika (sezonowa od wrzesień -czerwiec) – 900zł
Składka roczna dla rodzeństwa  o (sezonowa od wrzesień -czerwiec) – 1500zł
Składka półroczna dla jednego zawodnika  (sezonowa od września -do stycznia) 450zł
Składka półroczna rodzeństwa (sezonowa od września -do stycznia) 750zł
Podtrzymana został uchwała z 2004 roku mówiąc, że medaliści Mistrzostw Polski są zwolnieni ze składek członkowskich (złoci przez rok, srebrni przez 6 miesięcy i brązowi przez 3 miesiące)
PRZYPOMINAMY, ze składki członkowskie należy opłacać do 10 dnia każdego miesiąca z góry. W nagłych sytuacjach jak przewlekła choroba – proszę o zgłaszanie do trenera, że dziecko nie będzie uczęszczało na zajęcia, możliwe jest wtedy zawieszenie składki członkowskiej na pisemny wniosek.

Składki należy wpłacać na Konto 
UKS Arcus Krynica,ul. Nadbrzeżna 3
BS/o Krynica Nr:   03 8802 0002 2001 0007 3378 0001
UWAGA!!! Koniecznie z dopiskiem: Składka członkowska za miesiąc….
Składki należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca z góry za miesiąc