Program Ministerstwa Sportu i Turystyki Klub 2018

Informujemy, że w ramach Ministerialnego programu „Klub 2018 ” najlepsi zawodnicy naszego klubu otrzymają dofinansowanie do zakupu treningowych strojów sportowych. W ramach programu zostanie również zakupiony nowy sprzęt do treningów oraz częściowo  sfinansowane wynagrodzenia dla trenerów.