EGZAMIN UCZNIOWSKI 28.03.2018r

W Szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju na małej sali odbędzie się Egzamin Uczniowski. Rozpoczęcie egzaminu 16:30. Do egzaminu należy przystąpić w białym stroju i opłacić opłatę egzaminacyjną i posiadać nr ostatniego certyfikatu (nie dotyczy osób zdających pierwszy raz). W przypadku nie zdania egzaminu ½ opłaty zostaje zwrócona zdającemu. Wymagania egzaminacyjne znajdują się w zakładce  http://tkd.krynica.pl/teakwondo/egzaminy-i-stopnie/

Zapisy do egzaminu na 15 min. przed egzaminem. Uczestnik musi posiadać nr ostatniego certyfikatu