Treningi w roku szkolnym 2018/2019

Treningi w sezonie 2018/19 odbywać się będą w Szkole Podstawowej Ne 2 w Krynicy w terminach:

Dla grup początkujących: wtorek i czwartek 18:00 do 19:00  (1/2 sali)
Dla grup wyczynowych wtorek i czwartek 18:00 do 19:00 (1/2 sali) oraz środa 19:30 do 21:00 –  w tej grupie konieczne badania w przychodni Sportowo-Lekarskiej

Składka członkowska dla wszystkich zawodników wynosić będzie 70zł  na konto klubu
Więcej informacji o płatnościach   TUTAJ
UKS Arcus Krynica,ul. Nadbrzeżna 3
BS/o Krynica Nr:   03 8802 0002 2001 0007 3378 0001